El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

QUI SOM? 2

Innovació educativa

L'escola Castells i Cavallers facilita i explica a l'hora de matricular-se el/la petit/a quines són les activitats anuals. Es tracta principalment d'activitats que donen als nens continuïtat educativa i els permet establir ritmes adequats de desenvolupament.

Aquestes activitats bàsiques es nodreixen amb les activitats complementàries, que mensualment desenvolupen el personal docent, tenint en compte la personalitat del grup o classe. Aquestes activitats complementàries giren al voltant de les estacions i del programa anual, per exemple aquest any 2012 treballem els països escandinaus.

La tendència o arrels educatives de l'escola no depèn d'un únic sistema educatiu sinó que practica diferents sistemes educatius, les vessants més positives i enriquidores per a tots.

Diferencia l'escola d’altres escoles les activitats que realitzem segons els nivells, és a dir, P0, P1 o P2. Pel què fa a els més petits, respectem els seus ritmes d'àpats i de descans. Aprofitem les estones que estan desperts per estimular els seus sentits, a través del tacte, amb petits i suaus massatges, a través de la vista amb imatges i representacions teatrals de la mestre o educadora, de l’olfacte amb olors suaus, diversos i suggerents, amb l'oïda, ja què contínuament treballem amb música de tot tipus (mediterrània, celta, asiàtica, africana...) i del gust amb els seus àpats i sabors nous experimentals.

Veure el punt de Col·laboracions.