NUCH EQUUS


El desenvolupament del nen@ és complert i coherent si aquest és desenvolupa relacionant-se amb la Natura. El motiu és que els nens/es humans són primats i com a tals requereixen unes condicions per créixer i evolucionar, essent l’entorn peça clau per aconseguir-ho amb qualitat.

Els infants construeixen vincles com és el maternal, el familiar, el social de grup i amb l’entorn. És una característica animal, i els primats humans la tenim arrelada amb intensitat. Educativament parlant, el vincle que s’estableix entre el cavall i el nen és tant positiu que forma part del nostre programa educatiu i de la nostra identitat com a escola.